Jan Zuidema

Foto Jan Zuidema

Over de Componist

Jan Zuidema (1912-1974) werd geboren in de stad Groningen. Reeds op 15 jarige leeftijd werd hij dirigent van een fanfare uit Horhuizen, een dorpje in de huidige gemeente Marne, waarmee hij op 16 jarige leeftijd al een 1e prijs met lof behaalde in de stad Groningen. Hij studeerde aan het conservatorium van Groningen bij Kor Cuiler compositie en directie, bij Johan van Meurs orgel en harmonieleer en later bij Roel Hazenberg directie en harmonieleer. Na het voltooien van zijn opleiding was hij tot aan de tweede wereldoorlog dirigent van vele koren en muziekkorpsen. Daarnaast was hij muziekleraar en bespeelde hij het orgel in de Gereformeerde Kerk te Leens. Na de oorlog dirigeerde hij wederom blaasorkesten en koren, waarmee hij hoge prijzen behaalde bij concoursdeelnames. Verder was hij cantor/organist in de Ned. Hervormde Kerk te Farmsum (gemeente Delfzijl) en privé leraar piano en harmonieleer. Tevens was Zuidema jurylid bij de muziekbonden en was hij aangesloten bij de Nederlandse Toonkunstenaars Bond. Jan heeft talrijke composities op zijn naam staan waaronder ook omvangrijke werken als Oratoria en Ouvertures.

"Velen zijn gekomen maar weinigen zijn uitverkoren."
"De noten zijn altijd belangrijker dan degene die ze uitvoert"

0