Peter Bongaerts

foto Peter Bongaerts

Over de Arrangeur

Peter Bongaerts begon op 11 jarige leeftijd met het bespelen van de klarinet. Al snel was duidelijk dat hij hier zijn beroep van wilde maken en besloot daarom te gaan studeren bij Piet Jeegers aan het Brabands Conservatorium in Tilburg. Daar behaalde hij in 1988 zijn diploma Docerend musicus en in 1990 zijn diploma Uitvoerend musicus. Naast zijn klarinet studie besloot Peter ook Hafa directie te gaan studeren wat hij in 1989 met goed gevolg afrondde. In 2003 behaalde hij tevens zijn Master Hafa directie bij Jan Cober.

Vrij snel na het afronden van zijn klarinet studie werd Peter in 1991 aangenomen als klarinettist bij de Marinierskapel der Koninklijke marine waar hij tot 2021 deel van uit maakte. De eerste 19 jaar in de functie van klarinettist (es- tot contra basklarinet) en de laatste 11 jaar tevens als kapelmeester in welke hoedanigheid hij ceremoniële diensten en bij gelegenheid ook concerten dirigeerde.

Naast zijn werk als klarinettist is Peter reeds vele jaren als dirigent verbonden aan diverse fanfare-, harmonie- en jeugdorkesten in Nederland.

Het arrangeren/instrumenteren van muziek is ontstaan uit de behoefte om bij projecten met eigen orkesten muziek op maat te kunnen spelen. Daarnaast ook om werken die nog niet beschikbaar zijn voor blaas orkesten toegankelijk te maken voor deze bezetting.

"Studeer voor vooruitgang, niet voor perfectie."

0